Thông báo Tổ chức hướng dẫn ôn tập và phát phiếu dự phỏng vấn đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
11:42 23/02/2019
Thông báo Tổ chức hướng dẫn ôn tập và phát phiếu dự phỏng vấn đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

THÔNG BÁO

Tổ chức hướng dẫn ôn tập và phát phiếu dự phỏng vấn đối với các thí sinh

đăng ký xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

 

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-SNV ngày 25/12/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang thông báo tổ chức hướng dẫn ôn tập và phát phiếu dự phỏng vấn đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 ngành Y tế tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau.

- Buổi sáng (tất cả các chức danh): Ôn tập phần Kiến thức chung và câu hỏi phụ (do Thạc sĩ Lê Văn Tạo, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế hướng dẫn).

* Thời gian: ngày 05/3/2019 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút.

* Địa điểm: Hội trường 1, Tầng trệt của Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (địa chỉ số 10,Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh, Hậu Giang).

- Buổi chiều (thời gian ngày 05/3/2019 bắt đầu 13 giờ 30 phút)

+ Lớp 1: Ôn tập phần Kiến thức chuyên ngành và câu hỏi phụ cho các chức danh: Bác sĩ Y đa khoa; Bác sĩ răng hàm mặt; Cử nhân Y tế công cộng, Y sĩ YHCT; Y sĩ đa khoa; Y sĩ (chuyên khoa); các Dân số viên (do Chuyên viên chính Lâm Diệu Quang, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Y hướng dẫn)

* Địa điểm: Số 647 đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 4, phường 3, tầng 3 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

+ Lớp 2: Ôn tập phần Kiến thức chuyên ngành và câu hỏi phụ cho các chức danh: Dược sĩ Đại học; Dược sĩ Cao đẳng; Dược sĩ trung học; Cử nhân Xét nghiệm; Kỹ thuật viên Xét nghiệm (do Chuyên viên chính Nguyễn Thanh Thế, Trưởng phòng nghiệp vụ Dược hướng dẫn).

* Địa điểm: Hội trường của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hậu Giang (địa chỉ đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh, Hậu Giang).

+ Lớp 3: Ôn tập phần Kiến thức chuyên ngành và câu hỏi phụ cho các chức danh: Cử nhân Điều dưỡng; Cao đẳng Điều dưỡng; Điều dưỡng trung học; Hộ sinh cao đẳng, trung học; Kỹ thuật viên VLTL/PHCN (do Thạc sĩ Trần Thanh Son, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế hướng dẫn).

* Địa điểm: Hội trường của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang (địa chỉ số 10, Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh, Hậu Giang).

 Sở Y tế thông báo các đơn vị và cá nhân (theo danh sách đính kèm _ vui lòng tải về file bên dưới) có liên quan được biết./.

 

Nơi nhận:                                                      

- Đăng tải trên Website Sở Y tế;

- Các đơn vị trực thuộc SYT;

- Lưu VP.

XT_2018_T12_7

Điền Anh 22.02.2019

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

  

 

 Nguyễn Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

   

Các tin khác