Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1994/QÐ-SYT 12/09/2019 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v công nhận các nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1607/QÐ-UBND 27/09/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 02: Gói thầu thuốc theo tên Generic thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1475/QÐ-UBND 19/09/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
772/QÐ-UBND 16/05/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 01: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1814/UBND-KGVX 05/08/2019 UBND tỉnh Hậu Giang V/v triển khai thực hiện dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện

Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021

Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021

Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
07/BC-SYT 15/01/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 12 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2021
2181/BC-SYT 17/11/2020 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 12 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2021
2156/BC-SYT 20/11/2020 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 11 năm 2020 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020
2145/BC-SYT 11/11/2020 Sở Y tế Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2020
2131/BC-SYT 16/10/2020 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 10 năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Dự thảo 29/12/2020 Sở Y tế Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2021
Ứng dụng 20/11/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam Đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc tải về, giải nén, cài đặt và sử dụng Phần mềm tài chính Công đoàn cơ sở để quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.
Dự thảo 21/10/2020 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Hậu Giang.
Mẫu 01/01/0001 Đề cương báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 03/09/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy trình phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
5609/QĐ-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế Ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập
14/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá và kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2139/KH-SYT 29/12/2020 Sở Y tế Kế hoạch Tổ chức Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ hàng tháng trong năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
2116/GUQ-SYT 10/12/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Giấy ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020
2900/QĐ-SYT 11/12/2020 Sở Y tế Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2021

Công văn khẩn V/v truy vết người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Vĩnh Long

Công văn khẩn V/v truy vết người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Vĩnh Long