TTYT thị xã Long Mỹ tổ chức Tập huấn kỹ năng Truyền thông Giáo dục Sức khỏe cho cán bộ Y tế năm 2020
09:58 22/06/2020
Ngày 11/6/2020 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ tổ chức Tập huấn kỹ năng Tư vấn, Truyền thông Giáo dục Sức khỏe cho cán bộ Y tế năm 2020. Tham dự lớp tập huấn hơn 200 cán bộ gồm: Cán bộ Trạm Y tế, Tổ y tế, Cộng tác viên.
BSCKII. Nguyễn Thế An – PGĐ TTYT thị xã Long Mỹ truyền đạt một số kiến thức cần thiết

Tại lớp tập huấn BSCKII. Nguyễn Thế An – PGĐ TTYT truyền đạt một số kiến thức cần thiết như: Khái niệm về truyền thông giáo dục sức khỏe; các kỹ năng cơ bản trong truyền thông; cách lựa chọn và sử dụng tài liệu truyền thông; các hình thức truyền thông; đặc biệt là kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe tại hộ gia đình, tuyên truyền một số bệnh lây, không lây nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông tại cộng đồng.

Quang cảnh lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ y tế có kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, từ đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, qua đó người dân tích cực phối hợp với ngành Y tế để thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Nguyễn Thị Như Thơ