Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế
14:15 16/10/2019
Ngày 23/6/2019 vừa qua Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị với trưởng khoa, Phòng. Trong đó có cam kết nguồn vào, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phải hạn chế tối đa các dụng cụ nhựa dùng 1 lần, nhựa khó phân huỷ.
Trưởng khoa, phòng ký cam kết với Giám đốc TTYT về giảm thiểu chất thải nhựa

Chất thải nhựa hàng ngày đang tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của xã hội. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế; hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất... Ngành Y tế thị xã Long Mỹ sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh, người nhà, từ đó có thể thay đổi hành vi sử dụng chất thải nhựa; lồng ghép tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, phong trào xây dựng đơn vị y tế xanh - sạch - đẹp.

Phan Thị Thùy Trang