Thông báo V/v đính chính kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang đối với 02 thí sinh
16:46 18/04/2019
V/v đính chính kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang đối với 02 thí sinh

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!