Công đoàn Ngành tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá, xếp loại năm 2019
08:38 11/11/2019
Sáng ngày 05/11/2019, Công đoàn Ngành Y tế đã tiến hành buổi kiểm tra đánh giá, xếp loại tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế. Đơn vị CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa là đơn vị đầu tiên.
Đoàn kiểm tra đánh giá, xếp loại CĐCS Trung tâm Pháp Y

Thành phần đoàn có Đ/c Nguyễn Thanh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, Trưởng đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Đoàn Thanh niên. 

Đoàn đã được nghe đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện trong công tác hoạt động công đoàn tại đơn vị, công tác thực hiện, lưu trữ hồ sơ, báo cáo, những mô hình và kiến kiến mới tại đơn vị…. Qua kiểm tra cho thấy công đoàn có rất nhiều hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho Đoàn viên công đoàn, Đoàn cũng được nghe những ý kiến đề xuất, kiến nghị của đơn vị trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra cuối năm là sự kết hợp của Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên thời gian thực hiện từ ngày 05 - 08/11/2019, được chia thành hai đoàn.

Kim Sang