BVĐK Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
15:07 02/01/2020
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và thực hiện Hướng dẫn số 08/HD- CĐNYT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Công đoàn Ngành Y tế về việc tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Chủ tọa Hội nghị gợi ý thảo luận

Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang đã phối hợp cùng chính quyền long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức năm 2020 vào lúc 13 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2019 với thành phần tham dự gồm có ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện; Ông Trần Thanh Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, ông Lê Minh Hoàng, Chủ tịch công đoàn, cùng 381 cán bộ viên chức của Bệnh viện.

Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua năm 2020

Giám đốc Bệnh viện tiếp thu ý kiến và giải đáp kiến nghị của CBCCVC