Tập huấn nghiệp vụ Giám định tư pháp lĩnh vực pháp y

Ngày 08-09/10/2018, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y cho trên 50 đồng chí đang làm công tác liên quan đến giám định tư pháp lĩnh vực pháp y.


Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho hội người cao tuổi

Sáng ngày 21/9/2018 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe về một số bệnh lây không lây cho Hội người cao tuổi năm 2018. Lớp tập huấn có gần 100 cán bộ Hội Người cao tuổi tham dự.


Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho hội liên hiệp phụ nữ

Sáng ngày 19/9/2018 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe về một số bệnh lây không lây cho Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tham dự lớp tập huấn có gần 100 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ.


Hội nghị tổng kết công tác y tế trường học năm học 2017-2018

Ngày 13-9, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế trường học năm học 2017-2018. Trong năm qua, công tác y tế trường học đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh. Trong năm không có học sinh bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong nhà trường.


Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp Đoàn giám sát công tác tự chủ tài chính của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 12-9, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh, đã đến giám sát công tác tự chủ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh do Ông Đặng Cao Trí, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.


Triển khai Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hậu Giang về việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018


Hội nghị sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2018

Sáng ngày 6/9, Ban Chỉ đạo Công tác dân số, nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2018 (gọi tắt là Chiến dịch).