V/v đăng ký xét tuyển đào tạo Địa chỉ sử dụng hệ chính quy ngành Y tỉnh Hậu Giang đợt 2 năm 2019

V/v đăng ký xét tuyển đào tạo Địa chỉ sử dụng hệ chính quy ngành Y tỉnh Hậu Giang đợt 2 năm 2019


V/v đăng ký xét tuyển đào tạo Địa chỉ sử dụng hệ chính quy ngành Y tỉnh Hậu Giang năm 2019 (đính chính)

V/v đăng ký xét tuyển đào tạo Địa chỉ sử dụng hệ chính quy ngành Y tỉnh Hậu Giang năm 2019 (đính chính)


Thông báo Kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020

Thông báo Kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020 của Hội đồng cấp cơ sở mở rộng tại Sở Y tế Hậu Giang


Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2019

Chiều ngày 26/6/2019, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng chính quyền, tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2019.


BVĐK tỉnh Hậu Giang khánh thành Phòng tưởng niệm Bác Hồ

BVĐK tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp Công đoàn cơ sở Bệnh viện tổ chức khánh thành Phòng tưởng niệm Bác Hồ và Phòng truyền thống của Bệnh viện. Đến dự có ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.


Thông báo kết quả tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018

V/v kết quả tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018


Thông báo V/v đính chính kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang đối với 02 thí sinh

V/v đính chính kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang đối với 02 thí sinh


Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

V/v kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang


Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018

V/v xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018 đối với các chức danh nghề nghiệp Bác sĩ; Dược sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên Y; Dân số viên và Y tế công cộng


Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018

V/v kết quả trúng tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018