Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh: Tập huấn kỹ năng viết tin, bài
20:11 13/09/2018
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh vừa tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho hơn 100 cán bộ phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến tỉnh, huyện, xã.
Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn các kỹ năng thu thập thông tin và thực hành viết tin, bài phản ánh, tuyên truyền; kỹ thuật chọn góc chụp ảnh, sử dụng, bố trí ảnh. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng viết tin, bài để tuyên truyền giáo dục sức khỏe về các nguy cơ bệnh tật trong cộng đồng cho cán bộ phụ trách công tác truyền thông.

Bích Thiện