Khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp năm 2018
10:55 11/10/2018
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-YTDP ngày 05 tháng 2 năm 2018 của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh về kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2018.
Bác sĩ tại TTYT huyện Long Mỹ đang khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Vào lúc 08 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ  đã phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Qua 01 ngày các y, bác sĩ đã khám sức khỏe và đo chức năng hô hấp cho 22/30 người đại diện chủ các cơ sở, sản xuất kinh danh trên địa bàn huyện Long Mỹ đạt 73,3% kế hoạch đã đề ra./.

Trần Văn Lào - TTYT huyện Long Mỹ