Công đoàn ngành Y tế phối hợp Trung tâm Truyền thông - GDSK tổ chức hội nghị tập huấn về Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018
13:44 08/09/2018
Chiều ngày 31/8/2018, Công đoàn ngành Y tế phối hợp Trung tâm Truyền thông - GDSK tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tập huấn về Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018.
Ông Lê Văn Chúc, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - GDSK tỉnh Hậu Giang triển khai nội dung cho các học viên

Tham gia Hội nghị tập huấn có Bà Nguyễn Hồng Nhặn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn ngành Y tế, Ông Lê Văn Chúc, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - GDSK tỉnh Hậu Giang, cùng 73 học viên là cán bộ công đoàn thuộc ngành Y tế.

Nội dung tập huấn triển khai các Luật 09/2012/QH13 về Phòng chống tác hại của thuốc lá, Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, cùng một số nội dung liên quan.

Các học viên tham dự tập huấn

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm giúp các đoàn viên công đoàn, Công chức, viên chức, người lao động có thông tin cơ sở, nắm được nhiều thông tin hữu ích về các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Qua lớp tập huấn các học viên được trang bị thêm một số kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng thực tiễn trong công tác tuyên truyền, biết cách phòng tránh các tác hại của thuốc lá.

Kim Sang