UBKT Công đoàn Ngành Y tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính, tài sản công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.
17:08 22/05/2020
Vừa qua, trong 2 ngày 21-22/5, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Y tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính, tài sản công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.
Đoàn kiểm tra CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang

Thành phần đoàn có Đ/c Nguyễn Thanh Thế, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Y tế, Trưởng đoàn; cùng các đồng chí Lý Kim Yến, Ủy viên UBKT, Trương Xuân Bình, Ủy viên UBKT Công đoàn Ngành.

Đoàn kiểm tra Tài chính Công đoàn Ngành Y tế

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đồng cấp Công đoàn Ngành Y tế về công tác tài chính, CĐCS Cơ quan Sở Y tế và CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang về quản lý tài chính, tài sản công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

Đoàn kiểm tra CĐCS Cơ quan Sở Y tế

Qua kiểm tra, giám sát đoàn đã được nghe đơn vị báo cáo tình hình chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính, tài sản công đoàn 6 đầu cuối năm 2020. Đoàn kiểm tra cũng đưa ra dự thảo kết luận kiểm tra, những mặt ưu điểm, hạn chế và một số thiết sót cần bổ sung, khắc phục trong thời gian tới./.

Tin, bài: Kim Sang