Trung tâm Kiểm nghiệm DP - MP tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2021
05:46 05/01/2021
Ngày 31/12/2020 chính quyền phối hợp BCH CĐCS Trung tâm Kiểm nghiệm DP - MP tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2021, dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thanh Thế, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Bí thư chi bộ PGĐ Trung tâm, Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch CĐCS và sự có mặt của 15 cán bộ viên chức của Trung tâm (18/18 đạt 100%).

Trong Hội nghị,Chi bộ, chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tran nhân dân báo các kết quả hoạt động trong năm 2020, nêu thuận lợi, khó khăn, những nhiệm vụ đạt được, chưa đạt và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021.

CBCCVC đóng góp cho quy chế chi tiêu nội bộ, bổ sung thêm chế độ độc hại của Kiểm nghiệm viên và một số chế độ khác theo quy định. BGĐ và BCH CĐCS đã thống nhất bổ sung thêm các mục chi theo ý kiến đóng góp của CBCCVC trong Hội nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh: Trao giấy chứng nhận trong phong trào hai giỏi

Trong Hội nghị BCH CĐCS đã biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào“Nam chia sẽ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới” và phát động phong trào thi đua khen thưởng trong năm 2021./.

Thanh Giang