Hội nghị thành lập CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
06:24 11/11/2020
Chiều ngày 29/10/2020, Công đoàn Ngành Y tế tổ chức thành lập CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang.
Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế và đồng chí Nguyễn Văn Lành, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trao quyết định và hoa cho các đồng chí Ban Chấp hành công đoàn lâm thời

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Phú, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, đồng chí Nguyễn Văn Lành, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cùng các đồng chí là trong Ban Giám đốc, Trưởng, phó các khoa, phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham dự hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang; Quyết định chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời nhiệm kỳ 2020-2023; Ban Chấp hành ra mắt hứa hẹn; Hội nghị cũng thông qua Chương trình hoạt động của Ban chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang gửi lời chúc mừng đến đơn vị, chúc mừng các đồng chí Ban Chấp hành và tất cả đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, đề nghị đơn vị cần khẩn trương xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ BCH, chương trình, kế hoạch, động viên đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị; thực hiện theo chỉ đạo công đoàn cấp trên; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động./.

Kim Sang