Hội nghị thành lập CĐCS Bệnh viện Sản nhi tỉnh Hậu Giang
04:57 12/10/2020
Chiều ngày 09/10/2020, Công đoàn Ngành Y tế tổ chức thành lập CĐCS Bệnh viện Sản nhi tỉnh Hậu Giang.
Ảnh: Ra mắt Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, đồng chí Nguyễn Thanh Thế, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, cùng các đồng chí là Trưởng, phó các khoa, phòng Bệnh viện Sản Nhi tham dự hội nghị.

Ảnh: Phát biểu chúc mừng của đồng chí Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang; Quyết định chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời nhiệm kỳ 2020-2023; Ban Chấp hành ra hứa hẹn; Hội nghị cũng thông qua Chương trình hoạt động của Ban chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Thế, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế và đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi trao quyết định và hoa cho các đồng chí Ban Chấp hành công đoàn lâm thời

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang gửi lời chúc mừng đến đơn vị, chúc mừng các đồng chí Ban Chấp hành và tất cả đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, đề nghị đơn vị cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, động viên đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị; thực hiện theo chỉ đạo công đoàn cấp trên Công đoàn Ngành, phối hợp với lãnh đạo Bệnh viện phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào lao động sáng tạo, đẩy mạnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức cùng với đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đặc biệt, Cán bộ công đoàn quan tâm đến đoàn viên bằng những việc làm nhỏ nhất.

Kim Sang