CĐCS BVCK Tâm Thần và Da liễu kết nạp đoàn viên mới
06:20 11/11/2020
Sáng ngày 06/11/2020 Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã tổ chức Lễ kết nạp cho đoàn viên Công đoàn mới.
Đ/c Lê Văn Phăng – Chủ tịch CĐCS trao quyết định cho ĐVCĐ

Thực hiện nhiệm vụ và chương trình hoạt động công đoàn năm 2020 của Công đoàn BVCK Tâm thần và Da liễu Hậu Giang. Xác định công tác phát triển đoàn viên là cần thiết tại Bệnh viện. Sáng ngày 06/11/2020 Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã tổ chức Lễ kết nạp cho đoàn viên Công đoàn mới.

Tại buổi Lễ thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Đ/c Nguyễn Kim The - Phó chủ tịch Công đoàn đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn viên nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đọc quyết định kết nạp 01 đồng chí vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Phăng - Chủ tịch Công đoàn đã trao quyết định Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn mới.

Đoàn viên mới kết nạp lên phát biểu và hứa sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức để góp phần xây dựng Công đoàn Bệnh viện ngày càng phát triển, vững mạnh./.

KIM THE