Công đoàn các Trung tâm Y tế tổ chức kết nạp đoàn viên công đoàn mới năm 2020
03:39 16/05/2020
Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020 Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ tổ chức kết nạp 9 đoàn viên công đoàn là CBCNVC- NLĐ làm việc tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ chưa được tham gia tổ chức Công đoàn và có nhu cầu được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.
BSCKII. Lê Công Trứ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trao quyết định cho đoàn viên công đoàn

Đến tham dự Lễ kết nạp có BSCKII. Lý Minh Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế; BSCKII. Lê Công Trứ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Ban chấp hành Công đoàn TTYT thị xã, Tổ trưởng các tổ công đoàn, 9 Đoàn viên công đoàn được kết nạp.

Tại đây, các công đoàn viên mới đã tình nguyện nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thay mặt BCH Công đoàn cơ sở, BSCKII. Lê Công Trứ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã đọc quyết định kết nạp 9 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời ông nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của một công đoàn viên khi tham gia Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ông đề nghị các công đoàn viên mới ra sức luyện rèn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tham gia hăng hái, sôi nổi, nhiệt tình các phong trào đơn vị phát động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

Thay mặt 9 công đoàn viên mới được kết nạp, công đoàn viên Nguyễn Phước Nguyên chia sẻ cảm xúc của mình và cảm ơn Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tạo điều kiện để các công đoàn viên mới được tham gia tổ chức Công đoàn. Đội ngũ công đoàn viên mới hứa sẽ chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, thực hiện tốt nghĩa vụ của công đoàn viên, cố gắng học tập và công tác tốt, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn phát động, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế ngày càng vững mạnh.

Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 2020, Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy cũng đã tổ chức kết nạp đoàn viên Công đoàn cho 08 viên chức đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ Công đoàn.

Đến dự có CN Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch Công đoàn - Tổ trưởng các Tổ Công đoàn. CN Nguyễn Thị Huệ trao quyết định và giao các tổ Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ Đoàn viên đồng thời nhắn nhủ đoàn viên mới phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn./.

Nguyễn Thị Như Thơ - Kim Khoa