Công đoàn Ngành Y tế tiếp Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang kiểm tra, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020
00:15 05/12/2020
Bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông qua kết quả kiểm tra, đánh giá cuối năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-LĐLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020.

Sáng ngày 20/11/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế và các bộ phận liên quan đã tiếp đoàn đến làm việc tại Công đoàn Ngành Y tế và 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh. Thành phần đoàn có Bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng đoàn I, cùng các Trưởng các phòng ban LĐLĐ tỉnh.

Ảnh: Phát biểu của Bà Trương Thị Ánh Nguyệt, PCT LĐLĐ tỉnh, Trưởng đoàn I

Tham dự tiếp đoàn có Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, Ông Lê Văn Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế, Ông Nguyễn Thanh Thế, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, Bà Nguyễn Hồng Nhặn, UVTV, Trưởng ban Nữ công, cùng các cán bộ UBKT, cán bộ chuyên trách, kế toán Công đoàn Ngành và BCH Công đoàn cơ sở có liên quan.

Trong buổi làm việc, Công đoàn Ngành Y tế đã thông qua Báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn năm 2020, nêu những thuận lợi, hạn chế, đề xuất và kiến nghị với LĐLĐ tỉnh.

Qua 1 buổi làm việc và đến khảo sát 01 CĐCS trực thuộc, Đoàn đã đánh rất giá cao về công tác chỉ đạo, sự đoàn kết nhất trí của tập thể Công đoàn ngành và sự quan tâm đến các công đoàn cơ sở tại đơn vị, chất lượng hoạt động công đoàn cũng đã được nâng cao, có nhiều mô hình hay đột phá, nhiều hoạt động phong phú, nổi bật, thu hút đông đảo CCVCLĐ tham gia và trong đó nhiều hoạt động đã đạt thành tích cao trong năm 2020, tuy nhiên đoàn cũng đã chỉ ra một số thiếu sót, cần khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới./.

Kim Sang