Công đoàn cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa phối hợp với chính quyền tiến hành Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021
05:42 05/01/2021
Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công đoàn cơ sở Trung tâm Giám định Y khoa phối hợp với chính quyền tiến hành Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021, tại Phòng họp Trung tâm Giám định Y khoa.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Hiền, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa; Bà Đồng Ngọc Dễ, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc; Ông Lê Thanh Căn, Chủ tịch CĐCS Trung tâm Giám định Y khoa, cùng toàn thể Viên chức và người lao động tham dự. Nội dung Hội nghị nhằm bàn bạc, phát huy quyền làm chủ thực sự và nâng lực sáng tạo của viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị.

Hội nghị báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021, thông qua các quy chế của trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Chi bộ, Giám đốc trung tâm nhận định năm 2020, trung tâm đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, trong đó có đóng góp rất lớn của tập thể, cá nhân trung tâm. Giám đốc trung tâm gửi lời cảm ơn tới toàn thể viên chức và người lao động trung tâm đã đoàn kết, tận tâm, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thành công trong nhiều lĩnh vực và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Giám đốc trung tâm nhấn mạnh yêu cầu, năm 2021 cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành toàn diện, xuyên suốt các hoạt động, nhiệm vụ của Trung tâm; đồng thời chú trọng vào các nhiệm vụ được giao. Giám đốc trung tâm cũng mong rằng năm 2021 Viên chức và người lao động trung tâm quyết tâm đồng sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, lòng yêu nghề, phấn đấu thực hiện thành công Chương trình công tác năm 2021 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí./.

Ngọc Nhẫn