Hội thảo nhiều ý nghĩa
11:31 22/05/2018
Trung tâm Truyền thông GDSK, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa phối hợp tổ chức thành công Hội thảo Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Lê Văn Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi. (Ảnh: Việt Sĩ).

Tại Hội thảo, với 6 tham luận của cá nhân xoay quanh nội dung: Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phong cách nêu gương theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán trong công việc; Phong cách dân chủ quần chúng; Phong cách lãnh đạo sâu sát và Chi bộ đã giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách lãnh đạo đảng viên nhất là cấp ủy, lãnh đạo trưởng, phó, khoa, phòng đã giới thiệu khái quát về phong cách, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nêu lên những mặt làm được và chưa làm được trong việc triển khai thực hiện, học tập các phong cách trên tại đơn vị.

Tại đây, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đề ra mục tiêu và các giải pháp thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới: Tiếp tục tìm hiểu một cách hệ thống, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tu dưỡng, rèn luyện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và các tệ nạn xã hội.

Đây là diễn đàn thật sự bổ ích để giúp nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này có 3 cá nhân nhận giấy khen của Đảng ủy Sở Y tế vì đã đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tin: Bích Thiện - T4G