Chi bộ Trung tâm Pháp Y tổ chức Lễ trao Quyết định Đảng viên chính thức
13:56 14/05/2018
Lúc 14 giờ ngày 09/3/2018 Chi bộ Trung tâm Pháp Y tổ chức Lễ trao Quyết định đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị là đ/c Lê Thị Cẩm Nhung, Viên chức Phòng Tổ chức, Hành chính quản trị - Kế hoạch, Tài chính và đ/c Lê Thị Phương - Khoa Giám định, Giải phẫu bệnh, Xét nghiệm tổng hợp, Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên trong chi bộ.
Đ/c Nguyễn Văn Ni - Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định đảng viên chính thức

Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của đ/c Lê Thị Cẩm Nhung và đ/c Lê Thị Phương. Với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ. Ngày 09 tháng 3 năm 2018 Chi bộ Trung tâm Pháp Y tổ chức Lễ trao quyết định đảng viên chính thức cho Lê Thị Cẩm Nhung và Lê Thị Phương theo Quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng viên chính thức Lê Thị Cẩm Nhung và Lê Thị Phương đọc tuyên thệ.

Đ/c Nguyễn Văn Ni - Phó Bí thư Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên Lê Thị Cẩm Nhung và Lê Thị Phương.

Ảnh, tin: Lê Thị Cẩm Nhung - Trung tâm Pháp Y