Chi bộ Cơ quan Sở Y tế tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới
20:53 09/11/2017
8 giờ sáng ngày 20/10/2017 Chi bộ Cơ quan Sở Y tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Huỳnh Thị Lam Điền - Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế, Phó Bí thư Chi đoàn Văn phòng Sở Y tế - Chi cục Dân số - KHHGĐ. Tham dự buổi Lễ có Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên trong chi bộ.
Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp và tặng hoa chúc mừng

Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Huỳnh Thị Lam Điền. Với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ , các đồng chí trong Chi Đoàn Văn phòng Sở Y tế - Chi cục Dân số - KHHGĐ. Ngày 20 tháng 10 năm 2017 Chi bộ Cơ quan Sở Y tế tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Huỳnh Thị Lam Điền theo quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đảng viên mới Huỳnh Thị Lam Điền đọc tuyên thệ.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức Nguyễn Thị Minh Nguyệt giúp đỡ đảng viên dự bị Huỳnh Thị Lam Điền.

Ảnh, tin: Thạch Đạo - VPSYT