Chi bộ BVCK Tâm thần và Da liễu tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới
21:52 29/12/2017
Chiều ngày 21/12/2017 Chi bộ BVCK Tâm thần và Da liễu tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lâm Thị Kim Hoàng – Trưởng phòng KHTC – CĐT- QLCLBV. Tham dự buổi Lễ có Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên trong chi bộ.
Đ/c Nguyễn Hồng Nhặn - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp

Với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ, các đồng chí trong BCH công đoàn, quần chúng Lâm Thị Kim Hoàng đã trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện. Ngày 21 tháng 12 năm 2017 Chi bộ BVCK Tâm thần và Da liễu tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lâm Thị Kim Hoàng theo quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đảng viên mới Lâm Thị Kim Hoàng đọc tuyên thệ.

Đ/c Nguyễn Hồng Nhặn- Bí thư Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức Lê Văn Phăng giúp đỡ đảng viên dự bị Lâm Thị Kim Hoàng trong thời gian dự bị.

Kim The - BVCK Tâm thần và Da liễu