LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TỪ NGÀY 06.7.2020 ĐẾN NGÀY 10.7.2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ TỪ NGÀY 29/6/2020 ĐẾN NGÀY 03/7/2020

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC Từ ngày 15.6.2020 đến ngày 19.6.2020

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020

lịch tuần Ban Giám đốc từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020

Lịch tuần Ban Giám đốc Trung tâm y tế từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP từ ngày 06.01.2020 đến 10.01.2020

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TỪ NGÀY 21.10.2019 ĐẾN 25.10.2019

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC TỪ NGÀY 14.10.2019 ĐẾN NGÀY 18.10.2019

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TỪ NGÀY 07.10.2019 ĐẾN NGÀY 11.10.2019

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP TỪ NGÀY 23.9.2019 ĐẾN NGÀY 27.9.2019

Lịch làm việc BGĐ TTYT huyện Phụng Hiệp - Từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019 (1)

Lịch làm việc BGĐ TTYT huyện Phụng Hiệp - Từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019

Lịch làm việc Ban Giám Đốc TTYT huyện Phụng Hiệp từ ngày 25/03/2019 đến 29/03/2019

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 18/03/2019 đến 22/03/2019

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 28/01/2019 đến 01/02/2019

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 24/12/2018 đến 28/12/2018

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày12/11/2018 đến 16/11/2018

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 05/11/2018 đến 09/11/2018

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 25/06/2018 đến 29/06/2018

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 18/06/2018 đến 22/06/2018