Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 28/9-02/10/2020

Lịch công tác BGĐ từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 14-18/9/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 07-11/9/2020 điều chỉnh lần 1

Lịch trực lễ Quốc khánh 02/9/2020 của BGĐ Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 31/8 đến ngày 04/9/2020

Lịch làm việc của BGĐ từ ngày 24-28/8/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 17-21/8/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 10-14/8/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 03-07/8/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 27/7-31/7/2020 điều chỉnh lần 1

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 20-24/7/2020

Lịch làm việc tuần từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2020 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 06-10/7/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 29/6-03/7/2020 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 22-26/6/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 12/6 đến ngày 19/6/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 01/6-05/6/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2020

Lịch làm việc tuần của BGĐ từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020