Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 (chỉnh sửa lần 3)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/09/2020 (chỉnh sửa lần 3)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/09/2020 (chỉnh sửa lần 1)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/09/2020 (chỉnh sửa lần 1)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/09/2020 (chỉnh sửa lần 2)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/08/2020

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/08/2020

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/08/2020(điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ ngày 03/08/2020 đến ngày 07/08/2020(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 27/07/2020 đến ngày 31/07/2020(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 20/07/2020 đến ngày 24/07/2020(điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020(điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020(điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020(điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020( điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020( điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020( điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/05/2020( điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020( điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 11/05/2020 đến ngày 15/05/2020( điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 04/05/2020 đến ngày 08/05/2020

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/05/2020( điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng từ ngày 20/04/2020 đến ngày 26/04/2020( điều chỉnh lần 1)