LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020)

LỊCH TRỰC Lễ Quốc Khánh 02/9/2020

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 13/7/2020 đến 17/7/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 15/6/2020 đến 19/6/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN BGĐ (Từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 25/5/2020 đến 29/5/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020)

LỊCH TRỰC Các ngày nghỉ lễ nhân dịp Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2020 Ngày 30/4 đến ngày 03/5/2020

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (Từ ngày 27/4/2020 đến 01/5/2020) điều chỉnh