Lịch trực Lễ Quốc Khánh 02/9/2019 _ Từ ngày 31/8 đến ngày 02/9/2019
09:30 28/08/2019

THỜI GIAN

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC HÀNH CHÍNH

TRỰC BẢO VỆ

Thứ bảy

31/8/2019

- Huỳnh Thanh Giang

Phó trưởng Phòng KHTC

Điện thoại: 0917 247 494

- Nguyễn Hoàng Tân

Chuyên viên Phòng KHTC

Điện thoại: 0969 551 115

Email: tansytkhtc@gmail.com

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

Điện thoại: 0931074341

Chủ nhật

01/9/2019

- Trần Văn Hải

Phó trưởng Phòng NVY

Điện thoại: 0908 614 512

- Phạm Hoàng Đảo

Chuyên viên Phòng NVY

Điện thoại: 0937 941 276

Email:phongnghiepvuy.sythg

@gmail.com

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

Điện thoại: 0931074341

Thứ hai

02/9/2019

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0943 043 535

- Nguyễn Văn Khương Em

Chuyên viên Văn phòng

Điện thoại: 0968 791 386

Email:nguyenvkhuong85

@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

Điện thoại: 0938383051

* Lưu ý: Trong các ngày trực Lễ, các đơn vị khi có vấn đề đột xuất khẩn cấp, quan trọng, nổi cộm, phức tạp (ATTP, phòng dịch,..) báo cáo nhanh qua số điện thoại: 0919007658 (Đ/c Nguyễn Thanh Giang - PGĐ Sở Y tế) hoặc 0908.043535 (Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chánh Văn phòng Sở Y tế)./.