LỊCH TRỰC CƠ QUAN SỞ Y TẾ CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NHÂN DỊP CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2019_Từ ngày 27/4 đến ngày 01/5/2019
10:57 26/04/2019

THỜI GIAN

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC HÀNH CHÍNH

TRỰC BẢO VỆ

1. Thường trực đường dây nóng, giải quyết các vấn đề khẩn cấp thuộc trách nhiệm của ngành Y tế

Từ

ngày 27/4 đến 01/5/2019

1. Lãnh đạo Sở: Đ/c Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế;

SĐT: 0919.007658; Email: bsgiangsythg@gmail.com

2. Lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chánh Văn phòng Sở Y tế

SĐT: 0943.043535; Email: minhnguyetcnv2682@gmail.com

2. Trực hàng ngày đảm bảo ANTT, tổng hợp báo cáo số liệu trực của ngành Y tế

Thứ bảy

27/4/2019

- Trần Văn Hải

Phó trưởng Phòng NVY

Điện thoại: 0908 614 512

- Phạm Hoàng Đảo

Chuyên viên Phòng NVY

Điện thoại: 0937 941 276

Email:phongnghiepvuy.sythg@gmail.com

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

Điện thoại: 0931074341

Chủ nhật

28/4/2019

- Đào Tấn Tài

Phó trưởng Phòng NVD

Điện thoại: 0913 619 425

- Trương Quốc Duy

Chuyên viên Phòng NVD

Điện thoại: 0902 939 040

Email:dsduyhg@gmail.com

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

Điện thoại: 0931074341

Thứ hai

29/4/2019

- Huỳnh Thanh Giang

Phó trưởng Phòng KHTC

Điện thoại: 0917 247 494

- Nguyễn Hoàng Tân

Chuyên viên Phòng KHTC

Điện thoại: 0969 551 115

Email: tansytkhtc@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

Điện thoại: 0938383051

Thứ ba

30/4/2019

- Đỗ Thanh Diệp

Phó Trưởng Phòng QLHN

Điện thoại: 0939 093 905

- Lê Thanh Sang

Chuyên viên Thanh tra

Điện thoại: 0918 802 872

Email: sanglevo@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

Điện thoại: 0938383051

Thứ tư

01/5/2019

Lý Kim Yến

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0919 434 968

- Nguyễn Văn Khương Em

Chuyên viên Văn phòng

Điện thoại: 0968 791 386

Email:nguyenvkhuong85@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

Điện thoại: 0938383051