Lịch trực Giỗ tổ 10/3/2019 (ÂL)
14:56 10/04/2019

THỜI GIAN

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC HÀNH CHÍNH

TRỰC BẢO VỆ

Thứ bảy

13/04/2019

- Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0943 043 535

- Phan Nhã Quyên

Phụ trách Kế toán Sở Y tế

Điện thoại: 0977 169 639

Email:nhaquyensyt@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

Điện thoại: 0938383051

Chủ nhật

14/04/2019

(Mùng 10/3)

Nguyễn Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 0919 007 658

- Trần Thanh Son

Phó trưởng Phòng NVY

Điện thoại: 0917 744 007

- Nguyễn Văn Khương Em

Chuyên viên Văn phòng

Điện thoại: 0968 791 386

Email:nguyenvkhuong85

@gmail.com

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

Điện thoại: 0931074341

Thứ hai

15/04/2019

- Lê Văn Tạo

Trưởng Phòng TCCB

Điện thoại: 0915 314 949

- Võ Thị Hồng Ngoan

Phó Trưởng Phòng TCCB

Điện thoại: 0988 992 562

Email: hongngoan1983

@yahoo.com.vn

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

Điện thoại: 0931074341