Lịch Làm việc của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017
11:20 09/11/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai 30/10

- 7 giờ: dự chào cờ đầu tháng.

- 7 giờ 15’: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: đi công tác tại Hà Nội.

- 7 giờ: dự chào cờ đầu tháng.

- 7 giờ 15’: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: dự chào cờ đầu tháng.

- 7 giờ 30’: kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm 2017. Điểm tại Trung tâm Pháp Y.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ: dự Hội nghị tổng kết Dự án “Tổ chức Phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2016 và triển khai Kế hoạch của ngành y tế thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Điểm tại Trường Đại học Y tế Công cộng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế Dự phòng.

Thứ ba 31/10

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết chiến lược cán bộ gắn với tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương, khóa X về tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng và sơ kết Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

 

- 7 giờ: đi công tác tại Hà Nội

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm 2017. Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,   khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư, khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

 

 

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm 2017. Điểm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần & Da liễu.

Thứ tư

01/11

- 7 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8 giờ: dự họp trao đổi thống nhất nội dung dự toán năm 2018 của ngành y tế (Cn Dũng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

 

- 7 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: kiểm tra đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm 2017. Điểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Thứ năm 02/11

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác phòng chống dịch. Điểm tại các huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh (cả ngày).

 

- 8 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa KCB BHYT năm 2017. Điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel Hậu Giang.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác phòng chống dịch. Điểm tại các huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh (cả ngày).

 

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2017 (Chi cục DS-KHHGĐ chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Chi cục DS-KHHGĐ.

 

- 13 giờ 30’: tiếp đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2017. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 03/11

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’: tham dự diễn tập xử lý, điều tra ngộ độc thực phẩm tập thể có quy mô lớn tại Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM năm 2017 (Chi cục Trưởng CC ATVSTP đi cùng). Điểm tại Cty TNHH Nidec Tosok, TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’: làm việc với Trung tâm Y tế Vị Thủy về công tác cán bộ (Thanh tra, Phòng KHTC, TCCB cùng dự). Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: dự tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ bảy 04/11

 

 

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị Khoa học Nhi khoa khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ V. Điểm tại Trung tâm Công nghệ Tiệc cưới & Hội nghị Hoàng Tử, TP Cần Thơ.

- 8 giờ: dự Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật hình sự, Luật tiếp cận thông tin. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.