Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019
15:53 26/07/2019

THỜI GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Khanh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

29/7

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 30’: Tham dự Hội nghị tổng kết 09 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Điểm tại Nhà khách Quốc hội – Số 165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP HCM.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Họp cơ quan Sở Y tế V/v lấy ý kiến CC, VC giới thiệu xét tặng danh hiệu TTND, TTUT lần thứ 13 năm 2020 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung; Lãnh đạo và CC, VC toàn Cơ quan Sở Y tế cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 14 giờ 30’: Họp BTV, BGĐ Sở Y tế bàn về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Họp thành viên Ban Tổ chức Hội thi Tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” Khu vực 5 năm 2019. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế TP Cần Thơ.

Thứ ba

30/7

- 7 giờ 30’: Tham dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8 giờ: Tham dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’: Họp lấy ý kiến CC, VC, NLĐ V/v giới thiệu xét tặng danh hiệu TTND, TTUT lần thứ 13 năm 2020 (7h30’ tại Chi cục ATVSTP; 8h tại Trung tâm TTGDSK; 8h30’ tại Trung tâm PCHIV/AIDS; 9h tại Trung tâm YTDP tỉnh; 9h45’ tại Trung tâm KNDPMP; 10h15’ tại Trung tâm GĐYK; 10h45’ tại Trung tâm CSSKSS; Phòng TCCB SYT chuẩn bị nội dung, thông báo các đơn vị và cùng dự). Các đơn vị được lấy ý kiến bố trí phòng họp và thông báo toàn thể CC, VC cùng dự.

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tuyên truyền về tình hình biển, đảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức (mời thành phần theo Giấy mời 1682/GM-SYT: Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn SYT, các đơn vị trực thuộc SYT; Trưởng, Phó Phòng Y tế, TTYT, TTDS – KHHGĐ tuyến huyện; Trưởng, Phó Khoa/ Phòng các Trung tâm, Chi cục, Bệnh viện tuyến tỉnh cùng dự). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tuyên truyền về tình hình biển, đảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tuyên truyền về tình hình biển, đảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ tư

31/7

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 30’: họp Ban Chấp hành Liên hiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ (2017 – 2022). Điểm tại cơ quan Thường trực Liên hiệp, Lầu 2, Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

- 8 giờ: Họp kiểm điểm BGĐ, Kế toán Trưởng và Thủ quỹ TTYT huyện Long Mỹ (Ths Tạo TP TCCB và Cn Quyên KTT SYT cùng dự). Điểm tại Hội trường TTYT huyện Long Mỹ.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: Họp lấy ý kiến CC, VC, NLĐ V/v giới thiệu xét tặng danh hiệu TTND, TTUT lần thứ 13 năm 2020 (14h tại Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phụng Hiệp; 15h30’ tại Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành A; Phòng TCCB SYT chuẩn bị nội dung, thông báo các đơn vị và cùng dự). Các đơn vị được lấy ý kiến bố trí phòng họp và thông báo toàn thể CC, VC cùng dự.

Thứ năm

01/8

- 8 giờ 30’: Dự Hội thảo kết nối triển khai dịch vụ kiểm nghiệm, đo lường và chuyển giao công nghệ. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

- 7 giờ 45’: Tham dự buổi Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 của Liên chi Hội Sinh viên Hậu Giang trường ĐHYD Cần Thơ với chủ đề “Dựng xây tuổi trẻ - San sẻ yêu thương”. Điểm tại Trường THCS Tân Phú, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ 30’: Học Lớp bồi dưỡng kiến thức dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (cả ngày, từ 18/7 – 06/8/2019).

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

02/8

- 8 giờ: Họp Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng. Điểm tại Phòng họp Trung tâm Y tế Dự phòng.

- 8 giờ: Họp Chi bộ Trung tâm Pháp Y. Điểm tại Phòng họp Trung tâm Pháp Y.

- 7 giờ 30’: Tiếp tục học Lớp bồi dưỡng kiến thức dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (cả ngày, từ 18/7 – 06/8/2019).

- 13 giờ 30’: Làm việc với Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng về công tác KCB BHYT vùng giáp ranh (Phòng NVY cử cán bộ cùng dự). Điểm tại Sở Y tế Sóc Trăng.

- 15 giờ: Dự họp bàn Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ bảy

03/8

   

- 7 giờ 30’: Tiếp tục học Lớp bồi dưỡng kiến thức dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (cả ngày, từ 18/7 – 06/8/2019).

Chủ nhật

04/8

   

- 7 giờ 30’: Tiếp tục học Lớp bồi dưỡng kiến thức dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (cả ngày, từ 18/7 – 06/8/2019).