Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29/04/2019 đến 04/05/2019
10:51 26/04/2019

THỜI GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Khanh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

29/04

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

Thứ ba

30/04

- Nghỉ Lễ

- Nghỉ Lễ

- Nghỉ Lễ

- Nghỉ Lễ

Thứ tư

01/05

- Nghỉ Lễ

- Nghỉ Lễ

- Nghỉ Lễ

- Nghỉ Lễ

Thứ năm

02/05

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- Nghỉ phép

- 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

- 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Điểm tại Nhà Văn hóa xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30’: Dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Ủy ban nhân dân xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Long Trị, thị xã Long Mỹ. Điểm tại Nhà Văn hóa xã Long Trị, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Đông Phú, huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Thứ sáu

03/05

- 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Hòa.

- Nghỉ phép

7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Thạnh.

- 14 giờ: Dự Hội nghị về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri Phường VII, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường VII, thành phố Vị Thanh.

Thứ bảy

04/05

- 7 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND xã Phụng Hiệp.

- Nghỉ phép

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Dự tiếp xúc cử tri xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy). Điểm tại Hội trường UBND xã Đại Thành.

- 13 giờ 30’: Tiếp xúc cử tri xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Long.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Dự tiếp xúc cử tri phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy). Điểm tại Hội trường UBND phường Lái Hiếu.