Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 20/5/2019 đến 24/05/2019
16:02 17/05/2019

THỜI GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Khanh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

20/05

- 8 giờ: Họp riêng với Đ/c PCT Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ngành Y tế trước khi trình Hội đồng thẩm định (Ths Tạo TP TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng làm việc của Đ/c PCT Thường trực UBND tỉnh.

- Nghỉ phép.

- Đi công tác Quảng Ninh (từ ngày 19-22/5/2019).

- 8 giờ: Họp riêng với Đ/c PCT Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ngành Y tế trước khi trình Hội đồng thẩm định. Điểm tại Phòng làm việc của Đ/c PCT Thường trực UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Họp BGĐ và Trưởng/ Phó các Phòng chuyên môn SYT V/v góp ý các đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ngành Y tế (Ths Tạo TP TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Họp BGĐ và Trưởng/ Phó các Phòng chuyên môn SYT V/v góp ý các đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ngành Y tế. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

Thứ ba

21/05

- 7 giờ: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Điểm tại địa bàn huyện Phụng Hiệp (cả ngày)

- Nghỉ phép

- 8 giờ: Tham dự Hội thảo tập huấn về sửa đổi Thông tư 111/2016/TT-BTC và Quy trình kiểm soát thanh toán GTGC tài khoản chỉ định của Dự án ODA mở rộng tại KBNN (Cn Quyên PTKT SYT cùng dự). Điểm tại Hội trường Ngọc Vừng, tầng 3, Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh – Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (cả ngày).

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

22/05

- 8 giờ: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bệnh viện RHM về công tác khám, chữa bệnh, dự phòng và khảo sát nhu cầu chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 tại tỉnh Hậu Giang (mời thành phần theo công văn 207/RHMTW ngày 08/5/2019 của Bệnh viện RHM Trung ương TP HCM cùng dự; BVĐK tỉnh và Trung tâm YTDP tỉnh phối hợp Phòng NVY SYT chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

- Nghỉ phép

- Đi công tác Quảng Ninh.

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị sơ kết Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh (Chi cục ATVSTP tỉnh chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Dự buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền TP Vị Thanh với nhân dân về BHYT năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến, TP Vị Thanh.

- 14 giờ: Họp chuẩn bị nội dung làm việc với VP UBND tỉnh về quy chế liên thông TTHC với Sở Tư pháp (Phòng: QLHN, KHTC phối hợp với VP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

Thứ năm

23/05

- 7 giờ 30’: Đi cùng Đoàn UBND tỉnh V/v kiểm tra tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).

- Nghỉ phép

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Làm việc với Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Kiểm nghiệm DPMP về hoạt động của đơn vị (Ths Tạo TP TCCB và Cn Quyên PTKT SYT cùng dự). Điểm tại Phòng họp Trung tâm Kiểm nghiệm DPMP.

- 13 giờ 30’: Họp nghe Sở Nội vụ báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW (Ths Tạo TP TCCB cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Dự Hội thảo chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thực trạng và giải pháp”. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 18 giờ: Dự Lễ khai mạc “Ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề (OCOP) Hậu Giang 2019”. Điểm tại Công viên Xà No, phường 5, thành phố Vị Thanh.

Thứ sáu

24/05

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- Nghỉ phép

- 7 giờ 30’: Dự họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: Dự khai mạc Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” năm 2019. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 13 giờ 30’: Họp với Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế (mời Chi cục trưởng CCDS-KHHGĐ và CCATVSTP; Ths Tạo TP TCCB SYT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Họp với Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Họp với Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ bảy

25/05

- 8 giờ: Dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khống chế dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

 

- 7 giờ: Dự Hội nghị Khoa học & Kỹ thuật ngành Y tế Đồng Nai lần thứ VII – năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Eros Palace Luxury – Số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.