Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17/6/2019 đến 22/06/2019
17:09 14/06/2019

THỜI GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Khanh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

17/06

- 8 giờ 30’: Tham dự Hội thảo V/v đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Điểm tại Khách sạn Kim Đô – 133, Nguyễn Huệ, Q1, TP HCM.

- Nghỉ phép.

- 8 giờ: Tiếp xúc cử tri thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

- 8 giờ: Tiếp xúc cử tri huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.

- 14 giờ: Tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 14 giờ: Tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

Thứ ba

18/06

- 8 giờ: Tham dự Tập huấn về triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Điểm tại Khách sạn Kim Đô – 133, Nguyễn Huệ, Q1, TP HCM.

- Nghỉ phép

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: Tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

- 14 giờ: Tiếp xúc cử tri thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ: Dự tiếp Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Hậu Giang về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội sau cấp phép. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ tư

19/06

- 8 giờ: Tiếp tục tham dự Tập huấn về triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Điểm tại Khách sạn Kim Đô – 133, Nguyễn Huệ, Q1, TP HCM.

- Nghỉ phép

- 8 giờ: Họp thống nhất một số việc về quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2018, triển khai Kế hoạch kiểm toán chuyên đề đối với các cơ sở có giường bệnh theo Quyết định của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX (mời thành phần theo Giấy mời số 1364/GM-SYT ngày 13/06/2019 cùng dự; Bs Quang PTP NVY và Cn Quyên PTKT SYT chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở Y tế Hậu Giang.

- 7 giờ: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Tây Đô. Sau đó  làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ (VP Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 5 giờ, thông tin về đ/c Nguyễn Văn Tuấn, ĐT: 0983.484.106).

- 13 giờ 30’: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Vị Thanh. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh (Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe đi tập trung lúc 13 giờ 15 tại trụ sở UBND tỉnh, thông tin về đ/c Nguyễn Thanh Phong, ĐT: 0939.274.678).

- 14 giờ: Họp góp ý Kế hoạch thi đua Khối VH-XH năm 2019 (mời thành phần theo Giấy mời số 1372/GM-SYT ngày 13/06/2019 cùng dự; Phòng TCCB SYT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

Thứ năm

20/06

- 7 giờ: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Ngã Sáu. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

- Nghỉ phép

- 7 giờ: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Châu Thành A. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (VP UBND tỉnh bố trí xe đi tập trung lúc 5 giờ 30, thông tin về đ/c Nguyễn Thanh Phong, ĐT: 0939.274.678).

- 7 giờ: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy (VP Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 5 giờ, thông tin về đ/c Nguyễn Văn Tuấn, ĐT: 0983.484.106).

- 14 giờ: Làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành về công tác cán bộ (Ths Tạo TP TCCB cùng dự). Điểm tại Phòng họp UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Cây Dương. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’: Tham gia giám sát cùng Ban Văn hóa – Xã hội  HĐND tỉnh, giám sát “Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh”. Điểm tại UBND tỉnh.

Thứ sáu

21/06

- 7 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh (thử lần 1). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- Nghỉ phép

- 7 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh (thử lần 1). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh (thử lần 1) (mời Trưởng/ Phó các phòng chuyên môn có tên trong khung tập của SYT cùng dự; mặc trang phục K08 được cấp)Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh (thử lần 1). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ bảy

22/06

- 7 giờ: Tiếp tục dự diễn tập KVPT tỉnh (thử lần 1). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- Nghỉ phép

- 7 giờ: Tiếp tục dự diễn tập KVPT tỉnh (thử lần 1). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 19 giờ: Dự tiệc chiêu đãi thành viên của Đoàn Bác sĩ và sinh viên thiện nguyện Hoa Kỳ. Điểm tại Nhà khách Bông Sen.