Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019
16:00 09/08/2019

THỜI GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Khanh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

12/8

- 8 giờ: Tham dự Hội thảo chuyên đề về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019. Điểm tại Phòng họp Long Thuận Hall, Long Thuận Resort – Số 1 đường Yên Ninh, TP Phan Rang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận.

- 9 giờ: Họp bàn một số nội dung có liên quan về công tác TCCB và NVY (mời các Đ/c Trưởng, Phó các phòng: TCCB, NVY, KHTC và VP cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 8 giờ: Họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo Kết luận số 307/KL-TT của Thanh tra tỉnh (Ths Tạo TP TCCB và Cn Quyên PTKT SYT; TTYT Dự phòng thông báo BGĐ, Trưởng, Phó các Khoa/ Phòng, Kế toán trưởng cùng dự). Điểm tại TTYT Dự phòng tỉnh.

- 9 giờ: Họp bàn một số nội dung có liên quan về công tác TCCB và NVY. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ SYT (mời các Đ/c thành viên BCH Đảng bộ Sở Y tế cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ SYT. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

Thứ ba

13/8

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 30’: Tham dự Hội nghị tổng kết Dự án tầm soát ung thư cổ tử cung tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 7 giờ 30’: Họp bàn xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch duy trì, nâng chất mô hình chuỗi rau an toàn trên địa bàn TP Vị Thanh năm 2019 (mời thành phần theo Giấy mời số 1779/GM-SYT ngày 08/8/2019 cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Họp nghe kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX (mời Trưởng các phòng: KHTC, NVD và Phụ trách kế toán SYT; Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng khoa Dược các Bệnh viện, TTYT cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 15 giờ: Họp triển khai Kế hoạch đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy ngành Y tỉnh Hậu Giang năm 2019 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Dự họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tổ chức Lễ Quốc khánh 2/9 (Bs Hải PTP NVY cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Họp nghe kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 15 giờ: Dự tổng duyệt Chương trình dự Hội thi tuyên truyền "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" Khu vực 5 năm 2019 chuẩn bị tham dự Hội thi cấp khu vực. Điểm tại Hội trường TTYT huyện Phụng Hiệp.

Thứ tư

14/8

- 10 giờ: Dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ tài trợ giữa Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Công ty TNHH Phát triển công nghệ ANAPATH. Điểm tại Hội trường LHPN tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 13 giờ 30’: Trao đổi với Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Phụng Hiệp về công tác TCCB của TTYT huyện Phụng Hiệp (Ths Tạo TP TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy huyện Phụng Hiệp.

- 15 giờ: Trao đổi với Thường trực UBND thị xã Ngã Bảy về công tác TCCB của TTYT thị xã Ngã Bảy (Ths Tạo TP TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp UBND thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ: Dự trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 14 giờ: Dự trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2019 (Cn Sang chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

Thứ năm

15/8

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: Tham dự Phiên chất vấn trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 03 UBND tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30’: Họp Sơ kết công tác CCHC, ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (mời Lãnh đạo: các Phòng chuyên môn SYT; Trung tâm: PC HIV/AIDS, GĐYK, ATVSTP; VP SYT chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ: Họp Trưởng đoàn Hội thi tuyên truyền "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" Khu vực 5 năm 2019 (Cn Nguyệt Chánh VP sở và Cn Sang CĐN cùng dự). Điểm tại Phòng họp SYT Cần Thơ.

Thứ sáu

16/8

- 8 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế” do BYT tổ chức (mời thành phần theo Giấy mời số 1788/GM-SYT ngày 09/8/2019 cùng dự). Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 03 UBND tỉnh.

- 8 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế” do BYT tổ chức. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 03 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: Dự Khai mạc Hội thi tuyên truyền "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" Khu vực 5 năm 2019 (Cn Nguyệt Chánh VP sở và Cn Sang CĐN cùng dự). Điểm tại Hội trường Lầu 3 - BVĐK TP Cần Thơ (cả ngày).

- 13 giờ 30’: Làm việc về công tác cán bộ Y tế ở các đơn vị Phụng Hiệp, Ngã Bảy và Châu Thành (Ths Tạo TP TCCB SYT chuẩn bị nội dung và cùng dự).

- 13 giờ 30’: Họp với các Sở, Ngành V/v trao đổi thống nhất một số nội dung liên quan về thủ tục vay lại vốn WB để thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” (mời thành phần theo Giấy mời số 1789/GM-SYT ngày 09/8/2019 cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 15 giờ: Dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ tài trợ giữa Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Công ty TNHH Phát triển công nghệ ANAPATH. Điểm tại Hội trường LHPN tỉnh Hậu Giang.

Thứ bảy

17/8

   

- 7 giờ 30’: Họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chủ nhật

18/8

 

- 7 giờ 30’: Tham dự cuộc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (nội dung liên quan đến Tờ trình trình HĐND về vốn vay WB dự án y tế có sở; Ks Giang PTP KHTC cùng dự). Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.