Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 03/6/2019 đến 07/06/2019
16:41 31/05/2019

THỜI GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Khanh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

03/06

7 giờ: Dự Chào cờ đầu tháng và tặng quà cho CC, VC, NLĐ có ngày sinh nhật trong tháng 06 năm 2019. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

- 8 giờ: Dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- Nghỉ phép.

7 giờ: Dự Chào cờ đầu tháng và tặng quà cho CC, VC, NLĐ có ngày sinh nhật trong tháng 06 năm 2019. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

 7 giờ: Dự Chào cờ đầu tháng và tặng quà cho CC, VC, NLĐ có ngày sinh nhật trong tháng 06 năm 2019. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

- 8 giờ: Dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Họp Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

04/06

- 6 giờ: Dự Lễ phát động ra quân thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019. Điểm tại Sân UBND xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

- Nghỉ phép

- 7 giờ: Dự họp thẩm định văn kiện chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh Hậu Giang năm 2019 (Bs Hải PTP NVY và Cn Nguyệt CVP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- 8 giờ 30’: Dự Hội thảo chia sẽ thông tin kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020 và Xác định mức đóng, mức hỗ trợ đóng BHYT. Điểm tại Nhà khách T78 – Số 145 Lý Chính Thắng, Q3, TP HCM.

- 13 giờ 30’: Dự họp báo cáo công tác chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 (Phòng KHTC chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ tư

05/06

- 7 giờ: Trực thường trực tiếp công dân. Điểm tại cơ quan Sở Y tế.

- Nghỉ phép

- 8 giờ: Dự họp đóng góp ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Xây dựng.

- 8 giờ: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 02 Tỉnh ủy.

- 15 giờ: Dự nghe kết luận sau thẩm định văn kiện diễn tập KVPT tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

06/06

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh SXH lần thứ 9, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do virut Zika, bệnh TCM năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 9 giờ: Họp Chi bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS. Điểm tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh SXH lần thứ 9, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do virut Zika, bệnh TCM năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: Dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Họp Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng. Điểm tại Trung tâm Y tế Dự phòng.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Họp Tiểu ban đảm bảo hậu cần, lễ tân trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Thứ sáu

07/06

- 8 giờ: Họp thống nhất số liệu thuyết minh nguyên nhân vượt nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2018 (Lãnh đạo Phòng KHTC SYT cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 BHXH tỉnh.

- Nghỉ phép

- 9 giờ: Họp Chi bộ Trung tâm Pháp Y. Điểm tại Trung tâm Pháp Y.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Trực thường trực tiếp công dân. Điểm tại cơ quan Sở Y tế.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.