Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01/7/2019 đến 07/7/2019
17:57 27/06/2019

THỜI GIAN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Văn Khanh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

01/7

7 giờ: Dự Chào cờ đầu tháng và tặng quà cho CC, VC, NLĐ có ngày sinh nhật trong tháng 07 năm 2019. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: Trực thường trực tiếp công dân Sở Y tế. Điểm tại cơ quan Sở Y tế.

- Nghỉ phép.

7 giờ: Dự Chào cờ đầu tháng và tặng quà cho CC, VC, NLĐ có ngày sinh nhật trong tháng 07 năm 2019. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

9 giờ 15’: Tham dự chứng kiến Lễ mở thầu gói thầu: thi công xây dựng và chi phí hạng mục công trình: Trạm Y tế xã Phú Tân, huyện Châu Thành. Điểm tại Tầng 3 UBND tỉnh Hậu Giang.

7 giờ: Dự Chào cờ đầu tháng và tặng quà cho CC, VC, NLĐ có ngày sinh nhật trong tháng 07 năm 2019. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

- 8 giờ: Làm việc với Phòng KHTC và Văn phòng SYT V/v thanh toán các chứng từ tồn đọng (Bs Tuấn TP KHTC, Cn Quyên PTKT SYT, Cn Nguyệt CVP và Cn Yến PCVP cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

14 giờ: Họp chuẩn bị một số vấn đề cho công tác diễn tập KVPT chính thức. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Họp tổng kết công tác tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

16 giờ: Họp thống nhất một số nội dung diễn tập KVPT cuộc họp Hội đồng cung cấp. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND tỉnh.

14 giờ: Tham dự Lễ mở thầu gói thầu số 01: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

Thứ ba

02/7

- 8 giờ: Họp triển khai, thực hiện thống nhất một số nội dung có liên quan đến Đề án thực hiện NQ 18, 19-NQ/TW của ngành Y tế và một số chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế. (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung; Mời các Đ/c Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở, CN Quyên, PTKT Sở; Giám đốc và Trưởng phòng: TCCB, TCKT các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- Nghỉ phép.

- 7 giờ 30’: Họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ: Họp triển khai, thực hiện thống nhất một số nội dung có liên quan đến Đề án thực hiện NQ 18, 19-NQ/TW của ngành Y tế và một số chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành Y tế. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Tham dự Hội nghị sơ kết công tác y tế 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ.

Thứ tư

03/7

- 7 giờ 30’: Dự Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp nhà nước, kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. 

- 7 giờ 30’: Dự Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp nhà nước, kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. 

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Tham dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật (Ds Sang TT Sở cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- Nghỉ phép.

- 13 giờ 30’: Họp Chi bộ Trung tâm Pháp Y. Điểm tại Trung tâm Pháp Y.

- 13 giờ 30’: Tham dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ năm

04/7

- 8 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2019 với các địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày).

- Nghỉ phép.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Dự họp quán triệt, triển khai nhiệm vụ hậu cần, lễ tân trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 9 giờ 30’: Họp Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ. Điểm tại Chi cục Dân số - KHHGĐ.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: Tham gia phiên tòa hôn nhân và gia đình sơ thẩm, về vụ án: “Ly hôn”. Điểm tại Phòng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Thứ sáu

05/7

- 7 giờ: Trực thường trực tiếp công dân Sở Y tế. Điểm tại cơ quan Sở Y tế.

- Nghỉ phép.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 02 Tỉnh ủy.

- 14 giờ: Họp Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng. Điểm tại Trung tâm Y tế Dự phòng.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

06/7

- 7 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh chính thức (mời Trưởng/ Phó các phòng chuyên môn có tên trong khung tập của SYT cùng dự; mặc trang phục K08 được cấp). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Nghỉ phép.

- 7 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh chính thức (mặc trang phục K08). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh chính thức (mặc trang phục K08). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 12 giờ 30’: Dự diễn tập KVPT tỉnh chính thức (mặc trang phục xanh K08)Điểm tại Khu căn cứ xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; sau đó di chuyển về khu diễn tập tại xã Tân Tiến, ấp 3A, ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

- 12 giờ 30’: Dự diễn tập KVPT tỉnh chính thức (mặc trang phục xanh K08; CCT CCDS cùng đi). Điểm tại Khu căn cứ xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; sau đó di chuyển về khu diễn tập tại xã Tân Tiến, ấp 3A, ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

 

Chủ nhật

07/7

- 5 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh chính thức (mặc trang phục rằn ri). Điểm tại Khu căn cứ xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; sau đó di chuyển về khu diễn tập tại xã Tân Tiến, ấp 3A, ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh.  

- 5 giờ: Dự diễn tập KVPT tỉnh chính thức (mặc trang phục rằn ri; CC Trưởng CCDS-KHHGĐ cùng đi)Điểm tại Khu căn cứ xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp; sau đó di chuyển về khu diễn tập tại xã Tân Tiến, ấp 3A, ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh.

- 13 giờ: Đi công tác TP HCM (Bs Đảo NVY cùng đi).