Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017 (điều chỉnh lần 1)
10:06 28/09/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc
Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc
Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc
Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc
Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai 25/9

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: dự diễn tập thử lần 2 khu vực phòng thủ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A (cả ngày).

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự họp bàn công tác vận động Quỹ An sinh phúc lợi xã hội tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
 

- 13 giờ 30’: dự Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe. Điểm tại Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe.

Thứ ba 26/9

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: dự Đại hội Trù bị Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Dự phòng. Điểm tại Trung tâm Y tế Dự phòng.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
 

- 13 giờ 30’: dự Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Dự phòng. Điểm tại Trung tâm Y tế Dự phòng.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Lao & Bệnh phổi. Điểm tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi.

Thứ tư
27/9

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: dự Hội thảo “Đại biểu dân cư khu vực phía Nam về chính sách y tế và phòng, chống HIV/AIDS”. Điểm tại Nhà khách Quốc hội 165, TP Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’: dự Hội thảo “Thúc đẩy liên kết, phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.
- 20 giờ: cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Chính phủ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm 28/9

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, với chủ đề “Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30’: làm việc với văn phòng sơ kết công tác quý III/2017 (Chánh Văn phòng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự họp Hội đồng Giám định Y khoa. Điểm tại Trung tâm Giám định Y khoa.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 (Cn Ngoan cùng dự). Điểm tại Hội trường lớn Trường Đại học Cần Thơ.
- ­16 giờ: gặp mặt sinh viên của tỉnh Hậu Giang (Cn Ngoan cùng dự). Điểm tại Khoa RHM - Dược, Trường ĐHYD Cần Thơ.

Thứ sáu 29/9

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’: dự Hội thảo tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025 (lần 2). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Nghỉ phép.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Dự Tổng kết 15 năm thực hiện Tín dụng chính sách xã hội và tổng kết hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Họp BCH Công đoàn Ngành Y tế sơ kết công tác quý III/2017 và rút kinh nghiệm về tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- Nghỉ phép.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.