Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 25/12/2017 đến ngày 02/01/2018 (điều chỉnh lần 3)
15:12 22/12/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

25/12

- 7 giờ: trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão. Điểm tại địa bàn huyện Châu Thành, Châu Thành A.

- 7 giờ: trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão. Điểm tại địa bàn huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ: trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão. Điểm tại địa bàn huyện Vị Thủy, TP Vị Thanh.

- 7 giờ: trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão. Điểm tại địa bàn huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy.

Thứ ba 26/12

- 7 giờ: trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão. Điểm tại địa bàn huyện Châu Thành, Châu Thành A.

- 7 giờ: trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão. Điểm tại địa bàn huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ: trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão. Điểm tại địa bàn huyện Vị Thủy, TP Vị Thanh.

- 7 giờ: trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão. Điểm tại địa bàn huyện Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy.

Thứ tư

27/12

- 7 giờ 30’: giám sát khám sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 (ThS Son – PTP NVY cùng đi).. Điểm tại Ban CHQS huyện Vị Thủy.

- 8 giờ: họp đánh giá công tác đấu thầu thuốc năm 2017 và triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018 (phòng NVD chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

- 8 giờ 30’: tham dự Hội nghị giao ban công tác điều trị SXHD khu vực phía Nam (Lãnh đạo phòng NVY cùng dự). Điểm tại Khách sạn Sen Việt, Q3, TP Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Giám định Y khoa.

- 13 giờ 30': họp đánh giá công chức, viên chức và cán bộ chủ chốt (Trưởng các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Pháp Y.

- 14 giờ: dự họp góp ý hoàn thiện “Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh qua điện thoại”. Điểm tại Khách sạn Đại Nam, TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30': họp đánh giá công chức, viên chức và cán bộ chủ chốt (Trưởng các phòng chuyên môn cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

Thứ năm 28/12

- 8 giờ: dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đi công tác tại TP Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’: họp Ban Đề thi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (mời thành viên Ban Đề thi cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm Trung tâm Y tế Dự phòng.

- 13 giờ 30’: giám sát khám sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 (ThS Son – PTP NVY cùng đi). Điểm tại Ban CHQS huyện Châu Thành.

 

Thứ sáu 29/12

- 8 giờ: dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giơ 30’: dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác triển khai tin học hóa KCB BHYT năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 9 giờ: dự Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thanh tra chuyên ngành BHYT. Điểm tại Nhà khách T78, Q3, TP Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30': dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN. Điểm tại Hội trường Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và tổng kết công tác điều trị năm 2017 (Phòng KHTC, NVY, NVD, TCCB và Kế toán trưởng SYT cùng dự). Điểm tại Hội trường A Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- 19 giờ: dự chương trình nghệ thuật Mừng năm mới 2018 “Kết nối yêu thương”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 14 giờ: dự Đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ: tiếp tục dự Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thanh tra chuyên ngành BHYT. Điểm tại Nhà khách T78, Q3, TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13,  Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ bảy 30/12

 

 

- 8 giờ: tiếp tục dự Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thanh tra chuyên ngành BHYT. Điểm tại Nhà khách T78, Q3, TP Hồ Chí Minh.

 

 

 

- 13 giờ: tiếp tục dự Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thanh tra chuyên ngành BHYT. Điểm tại Nhà khách T78, Q3, TP Hồ Chí Minh.

 

Thứ hai 01/01/2018

- Nghỉ Tết Dương lịch

- Nghỉ Tết Dương lịch

- Nghỉ Tết Dương lịch

- Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ ba 02/01/2018

- Dự chào cờ đầu năm. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

- Dự chào cờ đầu năm. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

- Dự chào cờ đầu năm. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.

- Dự chào cờ đầu năm. Điểm tại trụ sở cơ quan Sở Y tế.