Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 22/01 đến 26/01/2018 (điều chỉnh lần 2)
15:25 19/01/2018

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Chủ nhật 21/01

- 8 giờ: dự họp Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

 

 

 

Thứ hai

22/01

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác Công an và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác Công an và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: họp BGĐ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết và công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (VP chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: họp BGĐ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết và công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (VP chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: họp BGĐ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết và công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (VP chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: họp BGĐ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết và công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (VP chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

Thứ ba 23/01

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2017. Điểm tại Trạm Y tế xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: dự họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2017. Điểm tại Trạm Y tế xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

- 15 giờ: dự họp xét khen thưởng Ban Chỉ đạo 138 năm 2017. Điểm tại phòng họp trực tuyến, Công an tỉnh.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Dân tộc.

Thứ tư

24/01

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2017. Điểm tại Trạm Y tế xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ: dự Hội nghị KHCN ĐBSCL mở rộng lần VI và Hội nghị KHCN Tuổi trẻ lần IX. Điểm tại Hội trường lớn, Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

- 9 giờ: Họp BTV Công đoàn ngành Y tế (mời BTV công đoàn ngành Y tế cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 (phòng NVY cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2017. Điểm tại Trạm Y tế xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: làm việc với Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ năm 25/01

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác y tế năm 2018. Điểm tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác y tế năm 2018. Điểm tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác y tế năm 2018. Điểm tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác y tế năm 2018. Điểm tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cả ngày).

Thứ sáu 26/01

- 7 giờ 30’: họp BCH Đảng ủy và cán bộ chủ chốt các đơn vị tuyến tỉnh bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: họp BCH Đảng ủy và cán bộ chủ chốt các đơn vị tuyến tỉnh bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: họp BCH Đảng ủy và cán bộ chủ chốt các đơn vị tuyến tỉnh bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: họp BCH Đảng ủy và cán bộ chủ chốt các đơn vị tuyến tỉnh bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: dự họp chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 50 năm Tổng tiến công và nội dậy xuân Mậu Thân. Điểm tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: họp Hội đồng Giám định Y khoa. Điểm tại Trung tâm Giám định Y khoa.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.