Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2017 (điều chỉnh lần 2)
14:35 10/11/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

13/11

- 8 giờ 30’: dự Hội thảo tập huấn phổ biến Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ vệ tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (CN Ngoan - PTP TCCB cùng dự, Bs Diệp – PTP QLHNYDTN cùng dự). Điểm tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: cùng đoàn Tỉnh ủy làm việc với huyện Vị Thủy về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

 

 

 

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Trung tâm phát triễn quỹ đất tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba 14/11

- 9 giờ: Làm việc với Chi bộ Trung tâm Pháp Y (Mời Ban Thường vụ Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại Trung tâm Pháp Y.

- 7 giờ 30’: dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: cùng đoàn Tỉnh ủy làm việc với thành phố Vị Thanh về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 7 giờ 30’: cùng đoàn Tỉnh ủy làm việc với huyện Phụng Hiệp về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe để đi tập trung lúc 5 giờ, tại Văn phòng Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: họp Ban Thường vụ, Ban Giám đốc. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Trung tâm phát triễn quỹ đất tỉnh.

- 13 giờ 30’: cùng đoàn Tỉnh ủy làm việc với huyện Châu Thành A về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành A.

Thứ tư

15/11

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’: dự Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính (Ks Giang – PTP KHTC chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Đi công tác tại TP Đà Nẵng (Ds Thế - TP NVD cùng đi).

- 14 giờ: dự họp góp ý kiến vào dự thảo báo cáo năm 2017 và Nghị quyết năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ: đi công tác tại TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm 16/11

- 8 giờ: dự Hội nghị tập huấn Luật Dược và các văn bản hướng dẫn (Ds Thế - TP NVD cùng dự). Điểm tại Đà Nẵng.

- 7 giờ 30’: dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp Thạnh Hòa 1, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh.

- 8 giờ: dự Hội thảo Khoa học chia sẽ kinh nghiệm xây dựng mô hình triển khai bệnh viện xanh – sạch – đẹp khu vực miền Nam. Điểm tại TP Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’: dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại Khuôn viên Thánh tịnh Thanh Minh Đàn, KV2, Phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: tiếp tục dự Hội nghị tập huấn Luật Dược và các văn bản hướng dẫn (Ds Thế - TP NVD cùng dự). Điểm tại Đà Nẵng.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: tiếp tục dự Hội thảo Khoa học chia sẽ kinh nghiệm xây dựng mô hình triển khai bệnh viện xanh – sạch – đẹp khu vực miền Nam. Điểm tại TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 17/11

- 8 giờ: tiếp tục dự Hội nghị tập huấn Luật Dược và các văn bản hướng dẫn (Ds Thế - TP NVD cùng dự). Điểm tại Đà Nẵng.

- 7 giờ 30’: cùng đoàn Tỉnh ủy làm việc với huyện Long Mỹ về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Long Mỹ.

- 8 giờ 30’: tiếp tục dự Hội thảo Khoa học chia sẽ kinh nghiệm xây dựng mô hình triển khai bệnh viện xanh – sạch – đẹp khu vực miền Nam. Điểm tại TP Hồ Chí Minh.

- 7 giờ 30’: dự họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội Nghị tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ: dự họp lấy ý kiến điều chỉnh biên chế công chức và biên chế viên chức tỉnh Hậu Giang năm 2018 (phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: tiếp tục dự Hội nghị tập huấn Luật Dược và các văn bản hướng dẫn (Ds Thế - TP NVD cùng dự). Điểm tại Đà Nẵng.

- 13 giờ 30’: cùng đoàn Tỉnh ủy làm việc với thị xã Long Mỹ về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017. Điểm tại Hội trường Thị ủy Long Mỹ.

- 14 giờ: tiếp tục dự Hội thảo Khoa học chia sẽ kinh nghiệm xây dựng mô hình triển khai bệnh viện xanh – sạch – đẹp khu vực miền Nam. Điểm tại TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.