Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 11/12 đến 15/12/2017 (điều chỉnh lần 6)
16:11 08/12/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

11/12

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A (cả ngày).

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A (cả ngày).

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba 12/12

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: làm việc với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS. Điểm tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Bệnh viện đa khoa Số 10.

- 7 giờ 30’: tham dự bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 (Ds Sang – Thanh tra Sở cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Tư pháp.

- 13 giờ 30’: dự  Hội nghị giao Kế hoạch năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: đi công tác tại TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

13/12

- 7 giờ 30’: họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (phòng TCCB chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 9 giờ: họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế (mời BCH Đảng ủy SYT cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy (cả ngày).

- 8 giờ: dự Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT.Điểm tại Khách sạn Đại Nam, TP Hồ Chí Minh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 14 giờ: dự kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị giao ban Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2017. Điểm tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

 

Thứ năm 14/12

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị đóng góp dự thảo các chương trình (kế hoạch) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị đóng góp dự thảo các chương trình (kế hoạch) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

 

 

 

- 8 giờ: tiếp tục dự Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT.Điểm tại Khách sạn Đại Nam, TP Hồ Chí Minh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị đóng góp dự thảo các chương trình (kế hoạch) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế TP Vị Thanh.

- 14 giờ: dự Lễ trao học bổng và quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học khá giỏi tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

 

Thứ sáu 15/12

- 7 giờ 30’: dự tập huấn phổ biến Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn tỉnh (Cn Dũng – PTP KHTC cùng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

 

- 7 giờ 30’: họp báo cáo viên cấp tỉnh. Điểm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 8 giờ 30’: dự Hội nghị trực tuyến tập huấn đo lường, đánh giá sự hài lòng người bệnh. Điểm tại Tập đoàn Viettel Chi nhánh Hậu Giang.

- 8 giờ 30’: dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết công tác năm 2017, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.