Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017
11:24 09/11/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai 06/11

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: dự Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 14 giờ: dự họp Thông cáo vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: họp Chi bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS. Điểm tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba 07/11

- 7 giờ 30’: họp Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng. Điểm tại Trung tâm Y tế Dự phòng.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: dự họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách thu hút nhân lực đối với công chức, viên chức (Cn Nguyệt, Cn Ngoan cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ vụ.

- 13 giờ 30’: tiếp Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác ATVSTP (Chi cục ATVSTP chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: tiếp đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh kiểm tra công tác Công đoàn năm 2017. Điểm tại Phòng Truyền thống.

- 13 giờ 30’: tiếp đoàn Tổ chức Bánh mì Thế giới (Văn phòng chuẩn bị hậu cần, Phòng NVY, KHTC cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

 

- 13 giờ 30’: tiếp Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác ATVSTP (Chi cục ATVSTP chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

Thứ tư

08/11

- 7 giờ 30’: làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành bàn giải quyết vướng mắc trong thi công dự án Khu TTTM Ngã Sáu và TYT thị trấn Ngã Sáu (Phòng KHTC cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành (cả ngày).

- 8 giờ: dự Demo phân hệ y tế cơ sở tích hợp vào phần mềm VNPT HIS (Phòng KHTC, NVY cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: họp Chi bộ Trung tâm Pháp Y. Điểm tại Trung tâm Pháp Y.

- 13 giờ 30’: dự họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “ Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ năm 09/11

- 7 giờ 30’: cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Thị ủy Ngã Bảy (Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe để đi tập trung lúc 5 giờ, tại Văn phòng Tỉnh ủy).

- 8 giờ: dự họp trao đổi, thống nhất những vấn đề liên quan hệ thống quản lý văn bản điện tử Voffice (Văn phòng chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 7 giờ 30’: dự Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành.

- 14 giờ: dự họp thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo và Nghị quyết tình hình thực hiện nghiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018 phục vụ họp HĐND cuối năm 2017 (Bs Tuấn - TP KHTC cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- 13 giờ 30’: thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 13 giờ 30’: làm việc về cơ sở Ngân Anh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa Bảo Xuân. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ sáu 10/11

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết diễn tập KVPT huyện năm 2017. Điểm tại Hội trường 1 UBND huyện Châu Thành.

- 7 giờ 30’: họp BCH Hội Y học tỉnh Hậu Giang mở rộng (Bs Phước - PGĐ BVĐK tỉnh, thư ký Hội chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 8 giờ 30’: dự Hội nghị Khoa học chuyện ngành Lao và Bệnh phổi ĐBSCL. Điểm tại Khách sạn Vạn Phát 1, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: làm việc với Trường Đại học Đông Đô. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 14 giờ: Dự họp bàn về việc thu thập các thông tin có liên quan đến hoạt động ngành Y tế Hậu Giang qua các thời kỳ. Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 13 giờ 30’: tiếp tục dự Hội nghị Khoa học chuyện ngành Lao và Bệnh phổi ĐBSCL. Điểm tại Khách sạn Vạn Phát 1, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Thứ bảy 11/11

 

 

 

- 8 giờ: tiếp tục dự Hội nghị Khoa học chuyện ngành Lao và Bệnh phổi ĐBSCL. Điểm tại Khách sạn Vạn Phát 1, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 

 

 

 

- 13 giờ 30’: tiếp tục dự Hội nghị Khoa học chuyện ngành Lao và Bệnh phổi ĐBSCL. Điểm tại Khách sạn Vạn Phát 1, Ninh Kiều, TP Cần Thơ.