Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017 (điều chỉnh lần 2)
10:33 06/12/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

04/12

- 7 giờ: dự chào cờ đầu tháng. Điểm tại trụ sở Sở Y tế.

- 8 giờ: họp Chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng. Điểm tại Trung tâm Y tế Dự phòng.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp (cả ngày).

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp (cả ngày).

- 7 giờ: dự chào cờ đầu tháng. Điểm tại trụ sở Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: dự Hội nghị triển khai các văn bản  luật (Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ: dự họp trao đổi tình hình điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên do thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Cn Dũng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp.

Thứ ba 05/12

- 6 giờ 30’: dự Lễ Mít tinh, diễu hành phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (1-31/12/2017) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2017. Điểm tại khu Văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy (cả ngày).

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy.

­- 7 giờ 30’: tham gia tọa đàm “Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn” (Bs Khởi Chi cục trưởng CC ATVSTP cùng dự). Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy.

­- 13 giờ: đi công tác tại TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’: họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh           Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ tư

06/12

- 7 giờ 30’: dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

- 8 giờ 30’: dự Hội thảo tập huấn công tác Chỉ đạo tuyến Đề án 1816, thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg và Đề án bệnh viện vệ tinh năm 2017 (Phòng NVY cử Lãnh đạo cùng dự). Điểm tại Khách sạn Victory Sài Gòn, Q3, TP Hồ Chí Minh.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm 07/12

- 7 giờ 30’: tiếp tục dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ds Thế - TP NVD, Ks Giang – PTP KHTC cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ (cả ngày).

- 7 giờ 30’: dự thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của TTYT thị xã Long Mỹ quy mô xả thải 170m3/ngày đêm. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 7 giờ 30’: tiếp tục dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ds Thế - TP NVD, Ks Giang – PTP KHTC cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 08/12

- 7 giờ 30’: tiếp tục dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (cả ngày).

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (cả ngày).

- 8 giờ: dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.