Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018 (điều chỉnh lần 3)
15:57 29/12/2017

Ngày/ tháng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Phan Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trương Văn Khanh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Giang

Thứ hai

01/01

- Nghỉ Tết Dương lịch.

- Nghỉ Tết Dương lịch.

- Nghỉ Tết Dương lịch.

- Trực Tết Dương lịch.

Thứ ba 02/01

- 7 giờ: dự chào cờ đầu năm. Điểm tại trụ sở Sở Y tế.

- 7 giờ: dự chào cờ đầu năm. Điểm tại trụ sở Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- 7 giờ: dự chào cờ đầu năm. Điểm tại trụ sở Sở Y tế.

- 10 giờ: dự họp Ban Coi thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

 

- 7 giờ: dự chào cờ đầu năm. Điểm tại trụ sở Sở Y tế.

- 7 giờ 30’: giám sát khám sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Điểm tại TP Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, TX Ngã Bảy, huyện Châu Thành (Cả ngày).

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm.

 

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

03/01

- 8 giờ: dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’: dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và tổng kết phong trào CNVCLĐ năm 2017. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

- 8 giờ: dự Hội nghị đối thoại về chính sách BHYT, BHXH. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30’: kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017. Điểm tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: họp Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế (mời BTV Công đoàn Ngành cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 15 giờ: họp Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế (mời BCH Công đoàn Ngành cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

 

- 13 giờ 30’: tiếp tục dự Hội nghị đối thoại về chính sách BHYT, BHXH. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: họp Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế (mời BTV Công đoàn Ngành cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 15 giờ: họp Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế (mời BCH Công đoàn Ngành cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

Thứ năm 04/01

- 9 giờ: Họp Đoàn kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017 (mời thành viên các đoàn kiểm tra). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 9 giờ: Họp Đoàn kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017 (mời thành viên các đoàn kiểm tra). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 9 giờ: Họp Đoàn kiểm tra công tác y tế cuối năm 2017 (mời thành viên các đoàn kiểm tra). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 8 giờ: dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: họp cơ quan Sở Y tế (mời Trưởng, Phó phòng chuyên môn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Y tế cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: họp cơ quan Sở Y tế (mời Trưởng, Phó phòng chuyên môn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Y tế cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

 

- 13 giờ 30’: họp cơ quan Sở Y tế (mời Trưởng, Phó phòng chuyên môn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Y tế cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: họp cơ quan Sở Y tế (mời Trưởng, Phó phòng chuyên môn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Y tế cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

Thứ sáu 05/01

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: họp Chi bộ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 06/01

- 7 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 7 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

 

- 7 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 7 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 13 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 13 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

 

- 13 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 13 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

Chủ nhật 07/01

- 7 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 7 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 7 giờ: dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Điểm tại Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 10 giờ 15’: dự truyền hình trực tiếp chương trình “Cặp lá yêu thương”. Điểm tại công viên Chiến Thắng.