Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 26/2/2018 đến 03/3/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 21/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 11/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 05/02 đến 11/02/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 29/01 đến 02/02/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 22/01 đến 26/01/2018 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 15/01 đến 19/01/2018 (Điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 01/01/2018 đến 07/01/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch trực Tết Dương lịch 2018

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 25/12/2017 đến ngày 02/01/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 18/12 đến 22/12/2017 (điều chỉnh lân 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 11/12 đến 15/12/2017 (điều chỉnh lần 6)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2017 (điều chỉnh lần 5)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017 (điều chỉnh lần 5)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017

Lịch Làm việc của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 30/10/2017 đến ngày 04/11/2017

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 23/10/017 đến ngày 27/10/2017 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017 (điều chỉnh lần 2)