Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 08/04/2019 đến 12/04/2019 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01/04/2019 đến 05/04/2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 25/03/2019 đến 29/03/2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 18/03/2019 đến 23/03/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 11/03/2019 đến 15/03/2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 04/03/2019 đến 09/03/2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 25/02/2019 đến 01/03/2019 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 11/02/2019 đến 15/02/2019 (điều chỉnh lần 7)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 02/2019 _Từ ngày 16/02/2019 đến 24/02/2019

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 28/01/2019 đến 10/02/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019 (điều chỉnh lần 2)

Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của cơ quan Sở Y tế (điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 01/2019 _Từ ngày 06/01/2019 đến 27/01/2019

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 12/2018 và Lịch trực Tết dương lịch 2019 _Từ ngày 01/12/2018 đến 01/01/2019

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018 (điều chỉnh lần 4)