Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 05/11/2018 đến 09/11/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 11/2018 _Từ ngày 03/11/2018 đến 25/11/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 10/2018 _Từ ngày 06/10/2018 đến 28/10/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 09/9/2018 đến 16/9/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 9/2018 _Từ ngày 08/9/2018 đến 30/9/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 03/9/2018 đến 08/9/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch trực Lễ Quốc Khánh 02/9/2018 _ Từ ngày 01/9/2018 đến 03/9/2018 (điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 27/8/2018 đến 02/9/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 20/8/2018 đến 26/8/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Thứ 7, Chủ nhật trong tháng 8/2018 _Từ ngày 11/8/2018 đến 26/8/2018

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 13/8/2018 đến 19/8/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 29/7/2018 đến ngày 03/8/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 14/7/2018 đến ngày 21/7/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018 (điều chỉnh lần 3)