Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc từ ngày 17/6/2018 đến ngày 22/6/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 14/5/2018 đến ngày 20/5/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 29/4/2018 đến ngày 05/5/2018 (điều chỉnh lần 2)

Lịch trực Lễ 30/4 - 01/5

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 19/3/2018 đến 23/3/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 (điều chỉnh lần 8)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 26/2/2018 đến 03/3/2018 (điều chỉnh lần 5)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 21/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 11/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 05/02 đến 11/02/2018 (điều chỉnh lần 6)

Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 29/01 đến 02/02/2018 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Ban Giám đốc Sở Y tế từ ngày 22/01 đến 26/01/2018 (điều chỉnh lần 2)