Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 02-9-2019 đến 06-9-2019 (điều chỉnh lần 1)

Lịch trực Lễ Quốc Khánh 02/9/2019 _ Từ ngày 31/8 đến ngày 02/9/2019

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 19/8/2019 đến 25/8/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 05/8/2019 đến 11/8/2019 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22/7/2019 đến 28/7/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 08/7/2019 đến 14/7/2019 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01/7/2019 đến 07/7/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24/6/2019 đến 29/06/2019 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17/6/2019 đến 22/06/2019 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 10/6/2019 đến 15/06/2019 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 03/6/2019 đến 07/06/2019 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 27/5/2019 đến 31/05/2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 20/5/2019 đến 24/05/2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 13/5/2019 đến 17/05/2019 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 06/5/2019 đến 11/05/2019 (điều chỉnh lần 3)

Lịch trực Lễ 30/4 - 01/5/2019 (điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29/04/2019 đến 04/05/2019 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22/04/2019 đến 26/04/2019 (điều chỉnh lần 2)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 15/04/2019 đến 21/04/2019 (điều chỉnh lần 2)

Lịch trực Giỗ tổ 10/3/2019 (ÂL)